Skautská praxe sipka Hymna

Hymna
5. dubna 2013 | gladiator01    print   pdf   

Státní hymna se zpívá při příležitosti státních svátků, vyhlášení vítěze při sportovní události, apod.

Na skautských akcích se může zpívat při ranním nástupu (při vztyčování státní vlajky). Další možností je Skautská hymna jejíž slova jsou uvedena níže. Chování platí jak pro Skautskou hymnu, tak i pro státní.

Chování
Při poslechu hymny si stoupneme a chováme se uctivě.

Skauti v kroji stojí při zpěvu v pozoru a zdraví skautským pozdravem.

Státní hymna České republiky


Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Skautská hymna (ABS)

Vlajka stoupá k nebi blíž,
dřív než nové slunce zříš,
v srdci nesem skautský květ,
pozdravit chcem celý svět.
V čisté mysli každý z nás
ochráncem je věčných krás,
v písni rozdat úsměv všem,
skauti zdraví celou zem
v písni rozdat úsměv všem,
skauti zdraví celou zem.