Kdy se scházíme?
9. listopadu 2011 | Gladi

 • Schůzky
Každý týden v pátek od 16:00 do 18:00 hodin se scházíme na oddílových schůzkách.


Schůzky jsou během celého školního roku, mimo prázdnin a svátků.

 • Výpravy
  Jednodenní výpravy do přírody či jiných zajímavých míst.
  Víkendové výpravy pro větší holky s přespáním ve stanech nebo skautských základnách.

 • Další akce
  Jednodenní akce (např. Drakiáda, rukodělné práce, maškarní bál, oslava Dne sesterství, Vánoční besídka).
  Akce prospěšné veřejnosti (např. spoluúčast na akci Noc kostelů, Tříkrálová sbírka, úklid kapličky).

 • Tábor
  Letní tábor na našem stálém tábořišti Buková paseka u Landštejna. Délka trvání tábora je 7 – 14 dní.

  Můžete se těšit na celotáborovou etapovou hru, spaní v podsadových stanech, táborové ohně, koupání, noční hlídky a hromadu další zábavy a učení.